80555 63000|   info@mangalashtak.com

Success Stories

have a look at some of sucess stories from Mangalashtak.com

Post your success story

Mayur & Shraddha

Kunal & Meenal

Yatin & Amruta

Amit & Seema

Sachin & Shrutika

Shivaji & Shital

Sachin & Vaishali

Bhushan & Pooja

Vijay & Pranali

Sujay & Darshana

Tushar & Sharmila

Sandip & Dipali

Machhindra & Madhura

Pramod & Netra

Vishal & Reshma

Anil & Chandrakala

Ravindra & Prerana

Amar & Komal

Prathmesh & Pranoti

Anand & Varsha

NILESH & SHWETA

vijaydatta & Shital

Naresh & Sujata

Rahul & Shubhangi

Rajesh & Diksha

Parmeshwar & Swati

Nitesh & Vrushali

Sanjay & Nitu

Ravi & Savita

Dnyaneshwar & Ujjwala

Swanand & Sukruti

Kamlesh & Dipti

Swapnil & Akanksha

Ankit & Komal

Chintaman & shweta

Rahul & Anuradha

Satish & Sarika

Sudarshan & Amruta

Prashant & Anita